Social Media

Hver uke, hver dag leverer vi redaksjonelt innhold. Vi gjør det med en presisjon og kvalitet fra et miljø der journalistikken og redaktøransvaret sitter i veggene.

Innholdsmarkedsføring der hovedmålet er å bygge kjennskap og merkevarer blir stadig mer aktuelt. Og mens mediene tidligere var naturlig skeptiske og tilbakeholdne – blir de nå stadig mer åpne for å bidra som din markedsføringskanal.

På sosiale medier er det enda rett frem – der er annonseringen som leder leseren til din kampanjeside så tydelig at trykte aviser og ukeblader fortviler!

Her gir vi deg noen svar på hvordan dine konkurrenter med stor sannsynlighet tenker (Basert på en TNS Gallup og INMA undersøkelse for Medialounge.

– 55% ser på digital innholdsmarkedsføring som en viktig del av markedsmiksen.

– 51% svarer at de vil bruker større ressurser på digital innholdsmarkedsføring i år enn tidligere.

– 71% fra detalj- eller varehandel vil bruke opp til ”betydelig mer” på digitale medier.

– 32% av markedsbudsjettet til små virksomheter brukes i sosiale medier.

Mangel på tid (56%) og engasjerende innhold (51%) er de største utfordringene med digital innholdsmarkedsføing. 42% har problemer med å få produsert nok innhold.

Obs! 40% forteller at de outsorser hele eller deler av innholdsproduksjonen.

95% sier at den viktigste kanalen for dem er deres egen nettside og Facebook kommer som nummer to med støtte fra 89%. Distribusjonen skjer først og fremst gjennom delingsmekanismer og organisk søk.

Jan-Fredrik Torgersen

Direktesalgsforbundet har hatt et nært og godt samarbeid med Torger Bjørnstad helt siden 2009. Torger har vært vår mann og samarbeidspartner når det gjelder utadrettet kommunikasjon til våre medlemsbedrifter og deres 80 000 distributører/ direkteselgere i Norge. Samarbeidet har hovedsakelig bestått av å produsere 2 – 3 nyhetssaker hver måned og publisert dette på vår hjemmeside og på Facebook. Torger er en strukturert, kreativ, arbeidsom og god skribent. Han leverer alltid til rett tid og er en pålitelig person som det er godt å samarbeide med.

Vi gir ham våre beste anbefalinger!


HUSET KOMMUNIKASJON AS     ORG.NR. NO 914217024
Postboks 10 Slemdal, 0710 Oslo     kontakt@huset.no
91182841

Design og utvikling: Se linjen over selvfølgelig!
© 2024. All rights reserved.
Desto mer du deler fra denne siden med kildeangivelse desto gladere blir vi!