Design

Ofte er det litt ”utenfor boksen” vi finner de gode designløsningene. Ikke som eksperimenter for eksperimentenes skyld, men fordi det vil gi en bedre oppmerksomhet innenfor de rammene som forventes av deg.

Øivind Sørvald er idrettssjef i Tennisforbundet. Team Tennisskolen er produktutvikling av beste sort  – men viktigst for oss er at færre enn tidligere slutter. Tennisforbundet

“Frafallet blant barn og unge er av idrettens største utfordringer. Da vi bestemte oss for å angripe problemet, ble Huset og Torger engasjert for å være med å legge strategi og visualisere på målgruppens premissen. Siden har frafallet minket – og oppslutningen økt. 6.800 barn og unge trives og er nå med på den felles satsingen.”


HUSET KOMMUNIKASJON AS     ORG.NR. NO 914217024
Postboks 10 Slemdal, 0710 Oslo     kontakt@huset.no
91182841

Design og utvikling: Se linjen over selvfølgelig!
© 2024. All rights reserved.
Desto mer du deler fra denne siden med kildeangivelse desto gladere blir vi!