KAN VI LÆRE NOE AV SVENSKENE? Copy

November 14, 2017

Nei – vent litt før du trekker den konklusjonen…

I går presenterte det svenske ”Statens medieråd” tre rapporter; ”Småungar & medier 2015”, ”Ungar & medier 2015”, og ”Föräldrar & medier 2015”.

Disse rapportene handler om svenske barn og unges mediebruk som utvikler seg med rakettfart. Det er liten grunn til å tro det er særlig annerledes i Norge.

Brukerne av nettbrett smartphones blir stadig yngre – og det vi tidligere så på som en ekstrem interesse for Internett har blitt det normale.

Den svenske undersøkelsen, som gjennomføres hvert annet år, er svært omfattende med et utvalg på 12.000 personer som intervjues!

– For to år siden var det den utrolige veksten i Internett på mobiltelefon som overrasket mest. Nå er det ingen som overraskes av det lengre, sier Ewa Thorslund, direktør i Statens medieråd. Det er hun som presenterer årets undersøkelse.

Her er noen resultater som vil overraske deg:

Brukerne blir stadig yngre
Stadig flere er på weben – og de blir yngre. Av dagens to-åringer er 15 prosent på Internett hver dag. (Ja, du leste riktig.) Det er også en markant økning i bruken blant syv og åtteåringer. Det er særlig mobilen som plattform, som øker.

Film og TV dominerer blant de yngre
58 prosent av 2–4-åringene og 71 prosent av 9–12-åringene ser på film/TV mer enn en time hver dag. TV dominerer opp til 11-årsalderen – da tar mobilbruk og Internett over.

Nettbrett har eksplodert
I løper av to år, er bruken av nettbrett doblet. Fire ganger så mange ni-åringer har nå sitt eget brett som i forrige undersøkelse. 56 prosent av de yngste barna opp til to år har nettbrett hjemme. For eldre barn, opp til 12 år øker tallet til 87 prosent, før det går noe ned igjen. 17–18-åringer har like stor tilgang til brett som de yngste, men bruker selvfølgelig også andre medier som data og Smartphones.

PC bruken utfordres
Færre oppgir at de har sin egen PC. Det er første gangen undersøkelsen viser en nedgang. Forklaringen er selvfølgelig en konsekvens av at nettbrett øker så kraftig.

Filmklipp på mobilen
Mobilen er den nye mediekanalen for å se på film- og videoklipp. Blant 9-åringer er det en dobling fra 16 til 32 prosent. For øvrige aldersgrupper varierer økningene mellom fem og 19 prosentenheter.

Aviser og bøker taper
Lesing på papir – aviser og bøker reduseres kraftig i aldersgruppen 17-18. Ned fra 23 prosent i 2012/13 til 13 prosent 2014.

– Men ikke trekk den konklusjonen at de unges interesse for nyheter har minsket. De orienterer seg nemlig like mye, men kanalen nå er mobilen eller nettbruk. Det er papiret som forlates – ikke nyhetene sier Ulf Dalquist, forskingsansvarig ved Statens medieråd.

– Vi ser at det alt for ofte tegnes et bilde av en generasjon med for stort fokus på spill og sosiale medier. Men det stemmer ikke når vi spør disse selv. Da ser vi at de både er samfunnsbevisste og selvkritiske. De synes ”medier” tar for mye tid – og det blir for lite tid til nyheter og bøker, sier Ulf Dalquist i en pressemelding vi har fått tilgang til.

– Relativt få oppgir også at de blir utsatt for ubehageligheter på nettet. Men når de rapporterer dette tilbake til den ansvarlige, opplever to av tre at det ikke blir tatt på alvor. De får ingen hjelp.

Undersøkelsen viser også at foreldres holdninger er endret. Nå er det flere som, på generelt grunnlag, er positive til film/TV og dataspill, enn de som er negative. Påstanden om at medier gjør barn passive og aggressive har nesten ingen støtte fra foreldrene selv – uansett mediekanal.

Foreldrene synes ikke beskyttelse av barn på Internett fungerer bra. Foreldrene trekker først og fremst frem at de ikke vil at barnet skal komme i kontakt med pornografi eller beskrivelser av sex, trusler, overgrep og skrekkfilmer. Kinobesøk trekkes frem som en arena der barn og unge har en god beskyttelse, basert på alderen.

En sterk majoritet av de spurte mener det er foreldrenes ansvar å sette grenser og tilpasse barnas muligheter i ulike medier.

Hele undersøkelsen finner du her:
www.statensmedierad.se/Publikationer/Ungar–medier-2015

DISSE ARTIKLENE KAN OGSÅ VÆRE AV DIN INTERESSE