PRODUKSJON

Produksjon kan være så mangt. Alt fra et par dusin T-skjorter til en katalog på 200 sider. Eller kanskje en kreativ DM utsendelse med personifisert budskap som må distribueres helt presist for å få sin effekt.

Tilbyderne er mange og løftene om fantastisk kvalitet og ønsket levering er mange. Vi vet at pris og kvalitet henger sammen – og det viktigste; at du ikke er tjent med noe som holder et lavere nivå enn den posisjonen du vil ta. Derimot må kvalitet og presentasjonsmåten matche det og helst overgå forventningene dersom du skal få effekt.

Vi vet også at pris avhenger av hvilke forbindelser du har, og hvordan du tilrettelegger for rasjonell produksjon. Og dersom det skulle være aktuelt med store kvantiteter er det vel ingen ulempe at Torger selv «pendlet» frem og tilbake mellom Oslo og China, Hong Kong og Sri Lanka i mer enn ti år

Rune Løberg er seniorkonsulent hos BK Grafiske som er Norges ledende grafiske bedrift med helt nytt og rasjonelt produksjonsutstyr ikke noe annet arktrykkeri kan vise makent til. BK Grafisk

Torger har en tilleggskompetanse ut over kreativitet som både Husets kunder og vi drar stor nytte av. Han kan produksjon og kjenner de ulike papirkvalitetenes fordeler og utfordringer. Han vet forskjellene på ulikt utstyr. Derfor er det alltid lagt til rette for en kostnadsoptimal produksjon med beste kvalitet i jobbene vi får fra Huset.


HUSET KOMMUNIKASJON AS     ORG.NR. NO 914217024
Postboks 10 Slemdal, 0710 Oslo     kontakt@huset.no
91182841

Design og utvikling: Se linjen over selvfølgelig!
© 2024. All rights reserved.
Desto mer du deler fra denne siden med kildeangivelse desto gladere blir vi!