Tekst

Det kan være alt fra tre ord som blir til et genialt utsagn – til et bokmanus på 400 sider. Alt krever det samme, nemlig evnen til å fange leseren og få frem den spennende, positive og nysgjerrige følelsen av å ville vite mer.

Jarl H. Bibow

Torger Bjørnstad har vært redaktør av “TENNISBOKEN HARDE SLAG – Norsk tennishistrie fra 1872” og har gjort en glimrende jobb. Gjennom 440 sider har han funnet frem til mye nytt og spennende stoff. Han har også vist at han er kreativ, løsningsorientert og ansvarsbevisst i forhold til vårt oppdrag, og bidratt vesentlig til at boken er blitt en stor suksess!


HUSET KOMMUNIKASJON AS     ORG.NR. NO 914217024
Postboks 10 Slemdal, 0710 Oslo     kontakt@huset.no
91182841

Design og utvikling: Se linjen over selvfølgelig!
© 2024. All rights reserved.
Desto mer du deler fra denne siden med kildeangivelse desto gladere blir vi!