Webutvikling

Det første en potensiell kunde gjør er å sjekke nettsiden din. Derfor betyr ikke teknisk webkompetanse å kunne ”lage” en web-side. Det er å forstå dine muligheter til å forsterke din business gjennom riktige tekniske løsninger.

 

LOGOS

Other logos

Trond B. Solberg er avdelingsleder for elektroentreprenørselskapet Solberg og Endresen i Oslo. Trond B. Solberg

Da vi skulle ha ny nettside, ville vi samtidig involvere alle her. Huset var med oss i en engasjert prosess der vi analyserte selskapets etablerte og utfordrende sider. Hvordan vi fremstår – og følger opp i praksis, er viktig både for eksisterende og potensielle kunder – og for forståelsen og gløden til alle oss som jobber her.


HUSET KOMMUNIKASJON AS     ORG.NR. NO 914217024
Postboks 10 Slemdal, 0710 Oslo     kontakt@huset.no
91182841

Design og utvikling: Se linjen over selvfølgelig!
© 2024. All rights reserved.
Desto mer du deler fra denne siden med kildeangivelse desto gladere blir vi!